Artykuły spożywcze ustawione na stole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie, informuje, iż w dniu 12 maja w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie, odbyła się kolejna w tym roku akcja dystrybucji żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podobnie jak ostatnio, paczki żywnościowe dla większości rodzin zostały dostarczone do domów, natomiast pozostali korzystający, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny odbioru sami przybyli do punktu wydawania żywności.
Wsparciem objęto 314 osób z terenu Gminy Jakubów przekazując im 5890,04 kg żywności, o łącznej wartości 23206,31 zł.
O terminie kolejnej dystrybucji wszyscy korzystający zostaną powiadomieni.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ich udział w akcji.

Accessibility