jedzenie a pod mnnim napis Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Jakubów w 2023 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że od dnia 06.03.2023 r. do dnia 27.03.2023 r. wydawane będą skierowania w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej zapraszamy do GOPS po skierowanie z dokumentami potwierdzającymi dochód netto osiągnięty w poprzednim miesiącu (luty 2023 r.).

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1707,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1320,00 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc żywnościową będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze skierowaniem wydanym w 2023 roku.

W 2023 roku w ramach zestawu na Podprogram 2021 Plus zaplanowano 6 artykułów o łącznej wadze ok 9,2 kg: powidła śliwkowe – 0,3 kg, makaron jajeczny świderki – 2 kg, mleko UHT – 2 l, szynka wieprzowa mielona – 0,9 kg, cukier biały – 2 kg, olej rzepakowy – 2 l.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jakubowie

Accessibility