W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”  w 2021 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach programu do dnia 21 grudnia 2020 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 25 757-91-64 w godzinach pracy Ośrodka w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r.

 

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility