ręce kilku osób złożone ze sobą jedna z nich siedzi na wózku

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Jakubów do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie ogłasza wstępny nabór uczestników.

Głównym celem programu jest wsparcie rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Z opinii uzyskanych podczas realizacji programu w roku bieżącym, wynika, że jego kontynuacja jest oczekiwana przez środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jakubowie pod numerem telefonu 25 757 91 64, w godzinach pracy Ośrodka, w terminie do 8 listopada 2022 roku.

Accessibility