MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest kompleksowa rehabilitacja, ułatwiająca osobom niepełnosprawnym podjęcie lub powrót do aktywności społecznej i zawodowej ,
które wskutek zdiagnozowanej choroby, doznanego urazu, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Projekt skierowany również dla
osób, które chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu.

Załącznik:

Informacja-o-projekcie-PEFRON

Accessibility