Gmina Jakubów otrzymała 500 000,00 zł wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z których 40 000,00 zł przeznaczyła na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Góry, gmina Jakubów”.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Accessibility