niebieskie pole i logo czyste powoetrze

Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,

→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Cbd Strains For Sleep How Goos Of A Sleep Aid Is Cbd Where To Buy Cbd Products In Store Best Cbd For Sleeping Aid How To Accept Payments Through Shopify For Cbd Products Can Cbd Gummies Help Acid Reflux Where To But Cbd Products Cbd Dose For Anxiety Attack 3x Hemp Gummies Health Benefits Of Cbd Water Cbd Gummy In The Inland Empire Gummies Sommeil Cbd Cbd Gummies For Men Cvs Cbd Gummies To Stop Marijuana Panic Fda Cbd Products What Medicine Helps You Sleep Gabapentin Or Cbd Hemp Emu Gummies Near Me Cbd Sleep Trial Usa Holland And Barrett Cbd Products Do Cbd Gummies Make You Laugh
Accessibility