Obrazek przedstawia logo programu czyste powietrze

Informujemy, że Gmina Jakubów w dniu 31.05.2021r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego powstał w naszym urzędzie Punkt konsultacyjno-informacyjny dla zainteresowanych dofinansowaniem mieszkańców w ramach rządowego programu CZYSTE POWIETRZE.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywność energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących. Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie WFOŚiGW (zakładka Portal Beneficjenta), a następnie wypełnienie wniosku zgodnie z regulaminem.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Jakubów:

  1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, Pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email.

  2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.

  3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

  4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

  5. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).

  6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

  7. Numer Księgi Wieczystej i nr ewidencyjny działki, której wniosek dotyczy

  8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę / rok zgłoszenia budowy.

  9. Powierzchnia budynku/lokalu.

  10. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne informacje na temat Programu Czyste Powietrze publikowane są na stronie https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja .

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze w Jakubowie znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów i czynny jest we wtorki w godzinach od 800-1800. Zachęcamy do udziału w programie oraz do konsultacji.

Ze strony Urzędu Gminy Jakubów osobami do kontaktu są P. Anna Czyżewska i P. Aneta Książek.

W godzinach pracy Punktu konsultanci będą dostępni pod nr telefonu 25 757 91 90.

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

 

Accessibility