Informujemy, że Minister Cyfryzacji od 1 stycznia 2020 roku wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Jakubów funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji . Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

PROCEDURA UZYSKANIA PROFILU ZAUFANEGO:

Aby utworzyć, a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi:

–  założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl,

– zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej (w zakładce: moje konto/moje profile zaufane/ złóż wniosek) wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,

– w terminie 14 dni zgłosić się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.

Po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.

Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim
w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH OBYWATELI DO NASZEGO PUNKTU POTWIERDZAJĄCEGO ZLOKALIZOWANEGO W:

Urzędzie Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów

– I piętro, pokój nr 10

w godzinach pracy Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility