Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 19.05.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 2344

Liczba przypadków śmiertelnych: 329

255 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

74 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 274

Liczba przypadków śmiertelnych: 22

18 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

4 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 6
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,39

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

1 – wyłącznie z powodu COVID.

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

are generic viagra pills safe huge mule xl male enhancement support male girth enhancement surgery bio align male enhancer what is apx male enhancement how to fix erectile dysfunction at 17 does nugenix help with premature ejaculation how to make aloe vera gel for male enhancement male enhancement at gnc stores endura natural male enhancement reviews of vitality ed pills v force male enhancement natural products to cure premature ejaculation legendz xl male enhancement supplement reviews how to treat viagra overdose real fix for premature ejaculation the vitamin shoppe male enhancement pills viagra over the counter does cbd gummies help fibromyalgia hemp gummies releaflogic most reputable cbd gummies make cbd gummy bears cbd powder supplement for sleep cbd pain relief cream boxes kushy cbd gummies benefits of hemp isolate non cbd quit smoking shark tank cbd gummies cbd gummies choice brand can kids take cbd gummies are liberty cbd gummies legit atm cbd oil product info cbd gummies with thc delta 9 are cbd gummies legal in aus hemp gummies benefits cbd anti anxiety gummies which cbd gummies help with pain orange county cbd gummy worms best cbd gummies for teens cbd oil balm for back pain gold harvest pain relief 500 cbd oil buy online
Accessibility