Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 20.05.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 2086

Liczba przypadków śmiertelnych: 250

182 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

68 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 236

Liczba przypadków śmiertelnych: 40

29 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

11 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 5
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,45

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 372
Liczba wykonanych testów: 167
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 7

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

male enhancement firth causes of lowered libido in males what do generic viagra pills look like popular male enhancement pills step by step guide to treat premature ejaculation the real big long penis enlargement premature ejaculation second time roaring tiger male enhancement free trial premature ejaculation treatments australia viagra refractory period drinking and viagra penis enlargement how to flomax and erectile dysfunction premature ejaculation medicine online man shot penis enlargement can turmeric stop premature ejaculation viagra para mujeres en walgreens free penis enlargement surgery best yoga asanas for premature ejaculation epic nights male enhancement reviews can a vasectomy cause erectile dysfunction why wouldn t viagra work how to enlargen penis naturally natural herbs for male enhancement in nigeria penis enlargement poland how old do i have to be to get viagra diet pills for no thyroid fat burner pills best 7 day weight loss challenge diet best food to eat at night to lose weight keto ultra boost pills gloria magic pills stop appetite and fat burner mens gym workouts to lose weight shark tank envy keto pill episode does a sauna make you lose weight losing weight with diet pills does pickles make you lose weight almond milk shakes to lose weight how to lose weight at 46 female names of diet pills doctors prescribe
Accessibility