Logo Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Gmina Jakubów znalazła się na liście Beneficjentów Programu z dofinansowaniem następujących zadań:

1. Budowa chodnika w Anielinku, gm. Jakubów – 10 000 zł;
2. Budowa chodnika w Woli Polskiej, gm. Jakubów – 10 000 zł;
3. Wykonanie chodnika w Przedewsiu, gm. Jakubów – 10 000 zł;
4. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich, gm. Jakubów – 10 000 zł;
5. Budowa wiaty rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w Jędrzejowie Starym, gmina Jakubów – 10 000 zł;

Obecnie oczekujemy na podpisanie umów o dofinansowanie ww. zadań, które zrealizowane zostaną do 30 września 2021 roku.
Serdecznie dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za przyznane dofinansowanie, które przyczyni się do wszechstronnego rozwoju zarówno zaangażowanych w Instrumencie sołectw, jak i całej gminy Jakubów.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Załączniki:
MIAS

Accessibility