Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 25.03.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 34151

Liczba przypadków śmiertelnych: 520

413 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

107 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 5104

Liczba przypadków śmiertelnych: 59

54 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
5 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 118
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 7,62

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 1977
Liczba wykonanych testów: 540
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 160

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

natural v gra male enhancement male enhancement miracle zen what other pills work like viagra erectile dysfunction drugs raising blood pressure best male enhancement pills gnc how do you fix erectile dysfunction from steroids male enhancement natural herbs best otc male enhancement pills black lion male sexual performance enhancement pill easiest way to get ed pills where to get male enhancement pills yang max male enhancement ebay black mamba sex pills medication for erectile dysfunction in usa how did phil mickelson lose weight lose weight online course are protein bars good for you to lose weight can you take diet pills with abaugio long term treatment for high blood pressure blood pressure water pill htz names most prescribed high blood pressure pills blood pressure drugs safe for pregnancy what type of blood pressure pill is losartan blood pressure medication and menstrual cycle systolic blood pressure medications sinus pills high blood pressure allergy medication for high blood pressure cigarettes and blood pressure medication interaction does benadryl interact with blood pressure medication exercise vs drugs for high blood pressure cbd product recipes congressional bill legalized the sale of cbd products cbd pharm gummy bears reviews cbd gummies mesa az topical cbd oil for pain denver cbd dose for pain relief cbd oil benefit on skin everest cbd gummies veritas cbd products cbd oil uk benefits weight loss
Accessibility