czerwony napis mazowsze a poniżej dopisek serce Polski

Zadanie współfinansowane ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 143/204/21 z dnia 2 lutego 2021 roku podjął decyzję w sprawie  udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków pandemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą Zarządu oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów  „Ochrona mieszkańców gminy Jakubów przed wirusem COVID-19″  uzyskała dotację na kwotę 10 000,00 zł.

W ramach przygotujemy i rozdamy mieszkańcom gminy Jakubów – Seniorom  pakiety ochronne w liczbie 100 szt. Jeden pakiet ochronny będzie zawierał:

  • 3 szt. maseczki wielokrotnego użytku,
  • 1 szt. płyn do dezynfekcji,
  • 1 szt. mydło antybakteryjne,
  • 10 szt. maseczek jednorazowych,
  • ulotki informacyjno-edukacyjne o zagrożeniu COVID-19.

 

Koordynator projektu:

Marta Krusiewicz

 

Accessibility