Kampania na rzecz szczepień przeciw COVID-19 #SzczepimySię

Powszechne szczepienia całego społeczeństwa ruszają w styczniu 2021 roku. Jeszcze w grudniu 2020 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Dlaczego? Zależy nam na tym, by jak najszybciej ochronić osoby najbardziej narażone na chorobę – medyków i personel niemedyczny, który co dziennie dba o nasze zdrowie, a także seniorów.

Powszechne szczepienia zaczynamy od seniorów

Seniorzy będą szczepieni w Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności. Jak wygląda harmonogram rejestracji?

  • Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
  • Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

can working out cure premature ejaculation sexy nurse cassidy banks helps man who took viagra how does viagra help megaesophagis how to get strong erection with no pills penis enlargement pills brst how to treat partial erectile dysfunction how to cure erectile dysfunction in bitlife best male enhancement pill for size male sexual performance enhancement what supplements boost your sex drive how much weight do you lose when you die acv keto gummies cvs how to lose weight with chronic fatigue syndrome sears catalog diet pills keto bh boost pills shark tank keto bhb pills reviews diet smoke gummies review reddit which is the best diet pill to lose weight fast diet pills in colombia digestive pills for weight loss trim secrets diet pills review xm3 diet pill ingredients china wholesale diet pills what kind of diet pills do doctors prescribe do you lose weight with ms how did sheryl underwood lose weight on the talk dolly parton keto cbd gummy cbd oil daily benefits cbd gummies for period how to start buying cbd products cbd gummies tru formula full spectrum cbd and joint pain cbd oil or gummies for anxiety do cbd gummy bears have thc wana 2 1 cbd gummies cbd for nausea and anxiety greenlife cbd gummies reviews cbd for sleep aid cbd gummies for creativity lunchbox cbd gummies sleep review
Accessibility