Przed nami szczepienia przeciwko COVID-19, które realizowane będą w Ośrodku Zdrowia NZOZ „RODZINNY” w Jakubowie ul. Mińska 9, 05-306 Jakubów

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

  • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
  • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O rozpoczęciu rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Rejestracji będzie można dokonać poprzez:

– całodobową i bezpłatną infolinię – 989
– elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie internetowej gov.pl
– kontakt telefoniczny z wybranym punktem szczepień po nr tel: (025) 757 91 97

Dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień zostanie zorganizowany transport. Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Osoby zainteresowane transportem od 15 stycznia 2021 r. mogą zgłosić za pośrednictwem przychodni podczas rejestracji na szczepienie pod nr tel: (025) 757 91 97 lub Panią Agnieszką Gogol w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Jakubów pod numerami telefonów:

(025) 758 20 51 lub 730 100 836

po wcześniejszym ustaleniu terminu szczepienia.

Accessibility