Kampania na rzecz szczepień przeciw COVID-19 #SzczepimySię

Powszechne szczepienia całego społeczeństwa ruszają w styczniu 2021 roku. Jeszcze w grudniu 2020 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Dlaczego? Zależy nam na tym, by jak najszybciej ochronić osoby najbardziej narażone na chorobę – medyków i personel niemedyczny, który co dziennie dba o nasze zdrowie, a także seniorów.

Powszechne szczepienia zaczynamy od seniorów

Seniorzy będą szczepieni w Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności. Jak wygląda harmonogram rejestracji?

  • Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
  • Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

male enhancer spandex seim trunks cialis work for premature ejaculation cock weights to enlarge penis does zoloft work for premature ejaculation vigrx plus avis male sex performance enhancing drugs male enhancing bikini pill that will enlarge penis muscles affinity health male enhancement pelvic floor exercises for erectile dysfunction reload male enhancement review do penis enlarging supplements work how to prevent premature ejaculation when making out progesterone for male libido how to lose weight as a binge eater how to help shih tzu lose weight best diet pill to reduce belly fat turned 30 can t lose weight how lose weight in a month how to lose weight after a partial hysterectomy lipersipopil blood pressure pills harmful what blood pressure medication lowers heart rate triple pill high blood pressure does blood pressure medication make you pee blood pressure medication can cause depression blood pressure medication without adema side effect how much cbd to take for bad anxiety medterra cbd for anxiety ultra cbd gummies dr juan rivera where can i find choice cbd gummies cbd gummies for arthritis as seen on shark tank twin elements cbd gummies reviews cost of clinical cbd gummies where to buy cbd gummies in md gummies cbd delta 8 cbd eye drops for pain wellness farms cbd gummies where to buy science cbd gummies 300 mg does cbd oil conflict with pain meds does cbd gummies help with copd
Accessibility