niebieskie pole i logo czyste powoetrze

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Jakubów– stan na dzień 31.03.2023 roku

 

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 108;
  2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 94;
  3. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 58;
  4. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Jakubów – 1.055.684,28zł.

 

Accessibility