Ks. Roman był wieloletnim rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, do rozwoju którego znacznie się przyczynił. Prałat papieski Jana Pawła II, autorytet w dziedzinie interpretacji Pisma Świętego, uczony o wielkim dorobku naukowym i dydaktycznym, wielokrotnie odznaczany za swe zasługi i osiągnięcia, a przede wszystkim człowiek wielkiego serca, który sięga w głąb swoich wspomnień i oddaje w nasze ręce wyjątkową pozycję ukazującą wspomnienia i emocje im towarzyszące. Książkę tą można było kupić podczas spotkania autorskiego w Jakubowie, na którym autor z uśmiechem odpowiadał na pytania zebranych uczestników.

Chciałbym dobrze przeżyć życie i trafić do nieba

Tak powiedział do zebranych podczas spotkania autorskiego ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki goszczący w Jakubowie 20 listopada, zapytany o plany i marzenia. Pochodzący z Rządzy (gmina Jakubów) ks. Roman opowiedział uczestnikom spotkania o sobie, swojej działalności i życiu oraz o najnowszej książce „Wdzięczy Bogu i ludziom. Moje wspomnienia”. Człowiek wysokiej kultury osobistej, niezwykle skromny pomimo ogromnego bogactwa doświadczeń, obdarowujący życzliwością i zrozumieniem.

Ks. Roman był wieloletnim rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, do rozwoju którego znacznie się przyczynił. Prałat papieski Jana Pawła II, autorytet w dziedzinie interpretacji Pisma Świętego, uczony o wielkim dorobku naukowym i dydaktycznym, wielokrotnie odznaczany za swe zasługi i osiągnięcia, a przede wszystkim człowiek wielkiego serca, który sięga w głąb swoich wspomnień i oddaje w nasze ręce wyjątkową pozycję ukazującą wspomnienia i emocje im towarzyszące. Książkę tą można było kupić podczas spotkania autorskiego w Jakubowie, na którym autor z uśmiechem odpowiadał na pytania zebranych uczestników.

Jesteśmy wdzięczni ks. prof. Romanowi Bartnickiemu za możliwość spotkania bezpośrednio z jego osobą na gruncie naszych wspólnych korzeni.

Paulina Piotrowska

 

 

Accessibility