INFORMACJA

Przewozy uczniów przez firmę BAGS Sadoch & Gąsior Spółka Jawna realizowane będą w ramach linii komunikacji  publicznej. W związku z powyższym, w autobusach nie będzie opiekunek. Jednak przy szkołach,

będą osoby dorosłe, które będą zajmowały się przyprowadzaniem dzieci od autobusu do szkoły i odwrotnie. Wszystkie autobusy będą podjeżdżały pod szkołę w Jakubowie.

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

Accessibility