Obrazek przedstawia mapę pewnego kraju, w której znajdują się oznaczone kodami i numerowane sekcje. Mapa ta jest nakładana na tło w postaci sieci.

Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów.

Autobus nr 2

Linia 1, 2, 3

 • Linia nr 1

  Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów

  Długość linii – 9.80 km.

  Linia nr. 1

  Nr. przystanku miejscowość Kurs nr. 1 Kurs nr. 2
  odjazd powrót odjazd powrót
  1. Jakubów – Urząd Gminy 9.00 9.50 13,15 14.00
  2. Moczydła – przepompownia 9.03 9.53 13.17 14.02
  3. Moczydła (skrzyżowanie na Góry) 9.04 9.54 13.19 14.04
  4. Góry – sklep 9.09/9.15 10.09 13.24/13.29 14.10
  5. Budy Kumińskie – świetlica 9.12 10.12 13.26 14.12
  1. Jakubów – Urząd Gminy 9.17 10.17 13.31 14.17

   

 • Linia nr 2

  Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów

  Długość linii – 8.60 km.

  Linia nr. 2

  Nr. przystanku miejscowość Kurs nr. 1 Kurs nr. 2
  odjazd powrót odjazd powrót
  1. Jakubów – Urząd Gminy 10.35 11.20 14.20 15.00
  2. Jakubów – ul. Mińska 6 (k. sołtysa) 10.36 11.21 14.21 15.01
  3. Antonina (przystanek) 10.38 11.23 14.23 15.03
  4. Józefin 6, 6A 10.41 11.26 14.27 15.06
  5. Józefin 10-11 10.43 11.28 14.29 15.08
  6. Brzozówka 6 10.44 11.29 14.30 15.09
  7. Przedewsie 2A 10.46 11.31 14.32 15.11
  1. Jakubów – Urząd Gminy 10.48 11.33 14.34 15.13

   

 • Linia nr 3

  Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów

  Długość linii – 13.90 km.

  Linia nr. 3

   

  Nr. przystanku miejscowość Kurs nr. 1 Kurs nr. 2
  odjazd powrót odjazd powrót
  1. Jędrzejów Nowy – Szkoła 11.45 12.40 15.20 16.10
  2. Jędrzejów Nowy – remiza OSP 11.47/11.52 12.42 15.22/15.27 16.12
  3. Jędrzejów Nowy – k. Ignacowa (wieża) 11.49 12.44 15.24 16.14
  4. Jędrzejów Stary 37 11.54 12.49 15.29 16.19
  5. Jędrzejów Stary 4 11.56 12.51 15.31 16.21
  6. Aleksandrów 5E 11.58 12.53 15.33 16.23
  7. Aleksandrów 39A 12.00 12.55 15.35 16.25
  8. Aleksandrów 57 12.03 12.58 15.38 16.28
  1. Jędrzejów Nowy – Szkoła 12.10 13.05 15.45 16.35

   

 • Linia nr 4

  Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów

  Długość linii – 10.00 km.

  Linia nr. 4

  Nr. przystanku miejscowość Kurs nr. 1 Kurs nr. 2
  odjazd powrót odjazd powrót
  1. Wiśniew – Szkoła 8.30 9.15 14.25 15.10
  2. Wiśniew – remiza OSP 8.32 9.17 14.27 15.12
  3. Kamionka 7 8.35 9.20 14.30 15.15
  4. Kamionka 24 8.40 9.25 14.35 15.20
  5. Kamionka – skrzyżowanie na Strzebulę 8.41 9.26 14.36 15.21
  6. Strzebula – skrzyżowanie 8.43 9.28 14.38 15.23
  7. Nart 25 – pętla 8.44 9.29 14.39 15.24
  8. Nart 6 8.46 9.31 14.41 15.26
  9. Nart – przystanek szkolny (początek wsi) 8.47 9.32 14.42 15.27
  10. Turek 20 8.47 9.32 14.42 15.27
  11. Turek – świetlica wiejska k. Sołtysa 8,48 9.33 14.43 15.28
  12. Wiśniew 1 8.49 9.34 14.44 15.29
  1. Wiśniew – Szkoła 8.51 9.36 14.46 15.31
 • Linia nr 5

  Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów

  Długość linii – 15.6 km.

  Linia nr. 5

  Nr. przystanku miejscowość Kurs nr. 1 Kurs nr. 2
  odjazd powrót odjazd powrót
  1. Łaziska – OSP 9.50 10.52 15.45 16.40
  2. Tymoteuszew – tablica ogłoszeń sołtysa 9.54 10.56 15.49 16.44
  3. Tymoteuszew 6A 9.55 10.57 15.50 16.45
  4. Tymoteuszew – skrzyżow. na Witkowiznę 9.59/10.03 11.01 15.54/15.58 16.49
  5. Rządza –„Witkowizna” 10.01 11.03 15.56 16.51
  6. Łaziska (Siudej) 10.04 11.06 15.59 16.54
  7. Łaziska – krzyżówka Szczytnik-Rządza 10.06 11.08 16.01 16.56
  8. Rządza 32A (stary plac zabaw) 10.08 11.10 16.03 16.58
  9. Rządza – przystanek 10.10/10.13 11.12 16.05/15.08 17.00
  10. Rządza – przystanek – nowym placu zabaw 10.12 11.14 16.07 17.02
  11. Szczytnik – skrzyżowanie przy dr. powiat. 10.15 11.17 16.10 17.05
  12. Szczytnik – skręt na Izabelin 10.16 11.18 16.11 17.06
  13. Izabelin – k. P. Miąsek (sołtys) 10.18 11.20 16.13 17.08
  14. Izabelin – wyjazd na dr. powiatową (krzyż 10.19 11.21 16.14 17.09
  1. Łaziska – OSP 10.22 11.24 16.17 17.12

   

 • Linia nr 6

  Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów

  Długość linii – 11.20 km.

  Linia nr. 6

  Nr. przystanku miejscowość Kurs nr. 1 Kurs nr. 2
  odjazd powrót odjazd powrót
  1. Wola Polska 59 – k. P Gruba 11.30 12.25 17.20 18.17
  2. Wola Polska – przystanek 11.36/11.41 12.19 17.26/17.12 18.11
  3. Wola Polska 6 – Wiśniówka 11.38 12.17 17.28 18.09
  4. Wola Polska 45 11.44 12.13 17.34 18.03
  5. OSP Łaziska 11.47 12.10 17.37 18.00
 • Linia nr 7

  Rozkład jazdy dla organizowanego bezpłatnego transportu wyborców w gm. Jakubów

  Długość linii – 13.80 km.

  Linia nr. 7

  Nr. przystanku miejscowość Kurs nr. 1 Kurs nr. 2
  odjazd powrót odjazd powrót
  1. Ludwinów „Olechów” – nr 50 12.49 14.04 18.37 19.49
  2. Ludwinów „Olechów” – kapliczka 12.51 14.02 18.39 19.47
  3. Ludwinów – przystanek k. OSP 12.54 13.59 18.42 19.44
  4. Ludwinów 44  – wieża 12.56 13.57 18.44 19.42
  5. Mistów 13 12.57 13.56 18.45 19.41
  6. Mistów – skrzyżow. ul. Zachodnia (krzyż) 12.58 13.55 18.46 19.40
  7. Mistów 14 13.00 13.53 18.48 19.38
  8. Mistów – Szkoła 13.01 13.52 18.49 19.37
  9. Leontyna – rozwidlenie przy kapliczce 13.02 13.51 18.50 19.36
  10. Mistów – skrzyżowanie ul. Południowa 13.05 13.48 18.53 19.33
  11. Anielinek 41 13.08/13.14 13.45 18.56/19.02 19.30
  12. Anielinek – skrzyżowanie z dr. do wiadukt 13.09/12.13 13.44 18.57/19.01 19.29
  13. Anielinek 14A 13.10 13.43 18.58 19.28
  8. Mistów – Szkoła 13.13 13.40 19.01 19.25

Załączniki

Accessibility