Galeria zdjęć dotyczy finału konkursów pn. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” oraz „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2020, ogłoszonych przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pod patronatem P. Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, który odbył się 23 września 2020 roku w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie. Zdjęcia przestawiają Laureatów obu konkursów oraz władze Samorządu Województwa Mazowieckiego podczas gali wręczania nagród.

23 września 2020 roku w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie odbył się finał konkursów pn. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” oraz „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2020, ogłoszonych przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pod patronatem P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W finale konkursu dla Liderek wzięło udział 11 z 13 zgłoszonych kobiet – aktywistek, działaczek społecznych, sołtysek i szefowych kół gospodyń wiejskich. Na ocenę konkursową składały się: test wiedzy o Mazowszu i Unii Europejskiej, rozmowa oceniająca i analiza nadesłanych materiałów konkursowych. Komisja przyznała Marcie Krusiewicz – Sołtysce sołectwa Ludwinów nagrodę specjalną w wysokości 2 000,00 zł. Laureatka – Liderka – symboliczny bon otrzymała z rąk P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz P. Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Drugi z konkursów adresowany był do sołectw działających w województwie mazowieckim, a każda gmina miała prawo zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Sołectwo Mistów reprezentujące Gminę Jakubów otrzymało wyróżnienie w konkursie zdobywając nagrodę w wysokości 1 500,00 zł. Symboliczny bon dla Sołectwa Mistów z rąk P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz P. Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. odebrali: P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Krzysztof Domański, Radny Sołectwa Mistów, Przewodniczący Rady Gminy Jakubów.

Accessibility