Galeria zdjęć dotyczy finału konkursów pn. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” oraz „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2020, ogłoszonych przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pod patronatem P. Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, który odbył się 23 września 2020 roku w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie. Zdjęcia przestawiają Laureatów obu konkursów oraz władze Samorządu Województwa Mazowieckiego podczas gali wręczania nagród.

23 września 2020 roku w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie odbył się finał konkursów pn. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” oraz „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” EDYCJA 2020, ogłoszonych przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pod patronatem P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.
W finale konkursu dla Liderek wzięło udział 11 z 13 zgłoszonych kobiet – aktywistek, działaczek społecznych, sołtysek i szefowych kół gospodyń wiejskich. Na ocenę konkursową składały się: test wiedzy o Mazowszu i Unii Europejskiej, rozmowa oceniająca i analiza nadesłanych materiałów konkursowych. Komisja przyznała Marcie Krusiewicz – Sołtysce sołectwa Ludwinów nagrodę specjalną w wysokości 2 000,00 zł. Laureatka – Liderka – symboliczny bon otrzymała z rąk P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz P. Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Drugi z konkursów adresowany był do sołectw działających w województwie mazowieckim, a każda gmina miała prawo zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Sołectwo Mistów reprezentujące Gminę Jakubów otrzymało wyróżnienie w konkursie zdobywając nagrodę w wysokości 1 500,00 zł. Symboliczny bon dla Sołectwa Mistów z rąk P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz P. Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. odebrali: P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Krzysztof Domański, Radny Sołectwa Mistów, Przewodniczący Rady Gminy Jakubów.

Załączniki

alpha male enhancement spray male cremes to enhance sex live hard male enhancement what is in rhino sex pills is ginger good for male enhancement improve sex drive male supplements do pain pills effect sex drive consumer reports on black steel male enhancement products ht 400 diet pill legends keto fuel pills ingredients rina diet pills farmacia tei how to lose weight workout at home diet pills with fast results shark tank keto fast diet pills xtreme shred apple cider vinegar gummies top 3 diet pills diet keto pills that curbs your appetite do over the counter weight loss pills work spring valley apple cider vinegar gummies well guard acv gummies thermogenic pills with high blood pressure high blood pressure medication and nosebleeds blood pressure medication and overactive bladder voltaren blood pressure medication what happens if you take to much blood pressure medication what is the most effective high blood pressure medication allnurses when do i hold blood pressure medication vasoactive medications to increase blood pressure best high blood pressure medication for runners can you give lisinopril with regular blood pressure medication mixing common antibiotics and blood pressure drugs can be treatment for dangerously high blood pressure hemp acres cbd production filetype pdf farmer garden cbd gummies different types of cbd gummies using cbd oil to treat sciatic nerve pain super cbd gummies 300 mg price the best and cheapest cbd oil gummies mechanism by which cbd inhibits inflammatory and neuropathic pain will cbd gummies test positive on drug test
Accessibility