nieodplatna pomoc prawna

Darmową pomoc prawną i darmowe poradnictwo obywatelskie w sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych czy administracyjnych można uzyskać w każdym punkcie na terenie powiatu mińskiego. Zdarza się jednak, że niektóre sprawy z uwagi na swój stopień skomplikowania wymagają pomocy prawnika lub doradcy obywatelskiego, którego doświadczenie w danym zakresie jest szersze.

Accessibility