Spotkania autorskie plakat

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza na spotkanie z autorami Andrzejem Markiem Nowikiem i Anną Saliną tomu II wydawnictwa „VI wieków Mińska Mazowieckiego – pod rządami Piastów i Jagiellonów”. Podczas spotkania autorzy opowiedzą o historii powstawania miast, wsi i parafii na terenie obecnego powiatu mińskiego. Zwracam się również z prośbą o umieszczenie plakatu na Państwa stronach internetowych oraz na tablicy ogłoszeń.

Wśród gości zostaną rozlosowane książki z autografami.

Wydawcami tomu są: IHPAN i MZM w Mińsku Mazowieckim.

Spotkanie odbędzie się w restauracji hotelu Partner, ul. Konstytucji3-go Maja 7, 23 czerwca o godzinie 18:00.

Accessibility