Operacja pn. „Świetlica w Moczydłach – centrum kultury i rekreacji w gminie Jakubów” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez remont świetlicy w miejscowości Moczydła, gm. Jakubów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Świetlica w Moczydłach – centrum kultury i rekreacji w gminie Jakubów” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez remont świetlicy w miejscowości Moczydła, gm. Jakubów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Załączniki

Załączniki

Cbd Oil For Pain Muscle Relaxation Using Cbd For Toothache Nerve Pain Cbd Gummies Portland Oregon Delta 8 Hemp Gummies Ethanol Extraction For Cbd Isolate Products Cbd Gummies Boise Laura Ingrham Cbd Gummies Pain Relieving Cbd Cbd Pain Relief Rub Recipe Doctor Recommended Cbd Oil For Pain The Best Cbd Oil For Neuropathy Pain Huiles Gummies Cbd Where Can You Buy Cbd Products Online Using Amazonpay Method Where Can I Buy Bioscience Cbd Gummies Multivitamin Cbd Gummies Total Spectrum Cbd Gummies Lexington Ky Just Cbd Pain Cream How Often Should You Use Cbd Oil For Pain Does Amazon Carry Cbd Oil Products Arthritis Pain And Cbd
Accessibility