Operacja pn. „Świetlica w Moczydłach – centrum kultury i rekreacji w gminie Jakubów” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez remont świetlicy w miejscowości Moczydła, gm. Jakubów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Świetlica w Moczydłach – centrum kultury i rekreacji w gminie Jakubów” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej poprzez remont świetlicy w miejscowości Moczydła, gm. Jakubów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Załączniki

Accessibility