Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim Pracownikom Samorządowym pragniemy złożyć wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju Gminy Jakubów.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i codziennej pracy na rzecz lokalnej  wspólnoty, przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian naszej małej ojczyzny i poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Dziękując za owocną współpracę życzymy dużo zdrowia, pomyślności,  wielu sukcesów zawodowych i osobistych. Wytrwałości i satysfakcji
z realizacji zadań, podejmowanych dla dobra całej lokalnej społeczności.

(-) Krzysztof Domański
Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

(-)   Hanna Wocial
Wójt Gminy Jakubów

Accessibility