światło alarmowe w blaszanym zabezpieczeniu

Stopień alarmowy ALFA-CRP

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2022 r., od dnia 18 stycznia od godz. 23:59 do dnia 23 stycznia godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP)! Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Accessibility