Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów przygotowują warzywa do kiszenia.

Warsztaty Kulinarne dla KGW

W Gminie Jakubów dobyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pn ,,Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – kiszonki warzywne’’.

Accessibility