Na zdjęciu znajdują się Karolina, Marcin Migacz, Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, Justyna szczepek - Sołtys Sołectwa Przedewsie wraz z Krzysztofem Domańskim Przewodniczącym Gminy Jakubów, pani Karolina trzyma w ręku kwiaty a pan Marcin tuli w ramionach małego Macieja.

Pierwszy mieszkaniec Gminy Jakubów!

Szczęśliwych rodziców Państwa Karolinę i Marcina Migacz odwiedzili Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Justyną Szczepek – Sołtys Sołectwa Przedewsie, którzy w bieżącym roku przywitali pierwszego mieszkańca gminy Jakubów.

encore male enhancement pills magnum male enhancement 500k his and hers reviews online viagra pills pakistan suspend 5 male enhancement pills black storm male enhancement yonggang male enhancement pills extenze extended release male enhancement supplement natural medicine for male enhancement how to prevent premature ejaculation without medication herbal max male enhancement reviews wicked platinium male enhancement male enhancement at shell gas station shark tanks biggest deal for male enhancement can i have sex during placebo pills does caffeine help sex drive risagen male enhancement pills pxl male enhancement formula review the performer male enhancement pill diet pill that burns fat while you sleep benefits goli gummies weight loss before and after the magic pill diet acv for health gummies shark tank slenderized keto diet pills exercises at your desk to lose weight what drugs can make you lose weight best diet pill to suppress appetite most effective doctor perscribed diet pill keto diet pills doctor oz benefits of diet pills will drinking protein shakes help you lose weight red gummies for weight loss keto infinite accel forskolin pills rapid results rapid results acv keto gummies reviews are biopure keto gummies safe cbd sleep relief 75mg cbd pain cream justcbd can cbd gummies make u fail drug test keoni cbd gummies for type 2 diabetes just cbd gummies dosage cbd cream for growing pains
Accessibility