Trzy syreny alarmowe w tle niebo

Uruchomienie syreny alarmowej

Informuję, że 5 października br. (środa) nastąpi głośna próba syreny (komunikat + syrena) – ok. godz. 9:00 – 16:00. Wynika to z zakończeniem kolejnego etapu budowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w ramach projektu “Mazowieckie Syreny +”, lokalizacja syreny: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie.

Włączenie urządzenia nastąpi wyłącznie w celu ćwiczebnym oraz testowym.

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

human growth hormone for male enhancement natural male enhance vitamins best over the cpunter ed pills love bears male enhancement gummies what drugs can stop premature ejaculation can aloe vera cure erectile dysfunction rhino male enhancement reddit best sex male enhancement prostate toy longevity male enhancement pills does prostate massage help premature ejaculation erectile dysfunction blood flow age 82 any cure usa male extra male enhancement pills shark tank hemp cbd gummies can you take too much cbd oil for anxiety clinical studies cbd anxiety gamma benefits in cbd oil different cbd oil products cbd pain relief cream nashville tn area can cbd hurt stomach pain show me the highest quality cbd oil gummies gummy cbd tincture review cbd gummies for sleep and anxiety with thc regent cbd gummies forms of cbd products vape pen with cbd and thc for anxiety i want to take cbd for anxiety cbd oil for lower back pain mayim bialik cbd gummies price best cbd products for sleep cbd products new cbd tooth pain drug interactions with cbd gummies cbd thc products online spectrum cbd gummies enlargement hemp gummies 50mg the clear cbd for migraine pain are cbd gummies a placebo dream cbd oil tincture for pain most popular cbd gummies pure cbd extract pain relief spray
Accessibility