Infografika dotycząca bezpiecznych zachowań podczas wichury: - nie parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej, - wyłącz gaz i prąd, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru, - przed wichurą: naładuj telefon komórkowy, zamknij okna i drzwi, usuń przedmioty, które porwane przez wiatr mogą być zagrożeniem, - podczas wichury: nie zatrzymuj się pod drzewami, poszukaj bezpiecznego schronienia, jeśli możesz – zostań w domu, - po wichurze: pomóż rannym i poszkodowanym, zrób zdjęcia zniszczeń – mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania, poinformuj służby o niebezpiecznych zdarzeniach.

Bezpieczne wakacje 2022

Wakacje to czas zabawy, wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach, obozach, oraz całych rodzin na wyjazdach. Właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest gwarancją spokojnego pobytu oraz uniknięcia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

blood pressure medicine to treat erectile dysfunction how to stay erect for hours pills over the counter erectile dysfunction treatment top pills vitalkmix ide effects of penis enlargement drugs how much are ed pills over the counter erection pills in the philippines pills to make you erect incredibull male enhancement that removes performance anxiety rhino sex pills do they work gain extreme male enhancement how do i treat premature ejaculation over the counter male enhancers male shape enhancing underwear male enhancement surgery cost king cbd infused gummies is cbd oil good for pain cannabidiol cbd gummies for sale health benefits of quality cbd oil highline wellness cbd gummies best cbd for anxiety and stress best full spectrum hemp cbd skin care products cbd gummy worms review back pain physio syd cbd cbd dose for sleep beginner cbd not good sleep strongest hemp gummies on amazon is truth cbd gummies legitimate what is the best cbd gummy for stress cbd gummies monkey painful sex cbd cbd vs thc benefits 5mg cbd gummies for anxiety cbd skincare products for hydration shark tank cbd quit smoking gummies best cbd gummies vitamin shoppe does cbd oil really help for pain are cbd gummies a placebo dream cbd oil tincture for pain full spectrum cbd benefits cbd topical pain stick
Accessibility