Ogłoszenie Wójta Gminy Jakubów

O G Ł O S Z E N I E
Makbud Centrum Edukacyjne OMEGA mające siedzibę w Mińsku Mazowieckim
z a p r a s z a
Mieszkańców Gminy Jakubów na spotkanie mające na celu konsultacje założeń
Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości

Accessibility