Zdjęcie przedstawia grupę osób przed budynkiem żłobka w Jędrzejowie Nowym. Budynek jest żółty z brązowym dachem, a na drzwiach widoczne są różne informacje. Na jednej z tablic widnieje informacja o wsparciu z programu "Maluch+" w 2020 r. Grupa osób jest ustawiona na schodach i wygląda na to, że robią wspólne zdjęcie. Całość wygląda na jasną i radosną.
logotypy uni europejskiej flaga polski logo mazowsze i logo funduszy unijnych

Pragniemy poinformować, iż Gmina Jakubów realizuje projektu pn.:

„Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Jakubów!”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 18 osób sprawujących opiekę  nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 18 nowych miejsc w I Gminnym Żłobku.

Okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. do 30.04.2023 r.

Grupę docelową w projekcie stanowią rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 3  – zamieszkujący, uczący się lub pracujący na terenie Gminy Jakubów (woj. mazowieckie).

Liczebność grupy docelowej: 18 osób (18K).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie 18 nowych miejsc w Żłobku w Gminie Jakubów;
  2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 18 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Całkowita wartość projektu: 960 217,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 766 618,38 zł

Accessibility