Gmina Jakubów otrzymała 600 000,00 zł wsparcia ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania „Utworzenie świetlic wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przebudową kotłowni centralnego ogrzewania dla trzech budynków wielorodzinnych w Rządzy”.

Gmina Jakubów otrzymała 600 000,00 zł wsparcia ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania „Utworzenie świetlic wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przebudową kotłowni centralnego ogrzewania dla trzech budynków wielorodzinnych w Rządzy”.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Accessibility