białe foliowe bele na zielonej łące w tle niebo z chmurami

Gmina Jakubów otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W 2021 roku w ramach ogłoszonego programu „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi” został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Po pozytywnej ocenie formalnej i ekologiczno-technicznej złożony wniosek został zakwalifikowany przez Zarząd NFOŚiGW do dofinansowania w 100%. 

Dzięki przyznanemu wsparciu rolnicy z terenu Gminy Jakubów, którzy w 2021 roku złożyli deklarację o chęci oddania folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogli bezpłatnie oddać w/w odpady. 

W wyniku realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2022r. ponad 15 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej od 39 gospodarstw z terenu Gminy Jakubów zostało poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Łączna wartość wykonanego zadania wynosi 7 862,50 zł. brutto. 

Opracowała:
Anna Czyżewska

Accessibility