W dniu 11.07.2022r. P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Jolanta Wąsowska – Skarbnik Gminy Jakubów podpisały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie dwóch zadań

W dniu 11.07.2022r. P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Jolanta Wąsowska – Skarbnik Gminy Jakubów podpisały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  o dofinansowanie dwóch zadań realizowanych na terenie gminy Jakubów tj: „Ścieżka edukacyjna: „Ekosystem wodny i nadwodny” przy stawie w miejscowości Jakubów, gm. Jakubów” w wysokości 49.687,00zł oraz „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w gminie Jakubów” w wysokości 35.000,00zł.

Zadania będą zrealizowane do 30 września 2022 roku.

 

Opracowała:
Anna Czyżewska
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility