plakat z tekstem Wójt Gminy Jakubów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie serdecznie zapraszają 27 sierpnia (niedziela) do udziału w akcji informacyjnej związanej z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”. Akcja odbędzie się podczas wydarzenia pn. „Dożynki ParafialnoGminne na Mazowszu” na terenie sołectwa Wiśniew, gm. Jakubów.

Wójt Gminy Jakubów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie serdecznie zapraszają 10 września 2023 roku (niedziela) do udziału
w akcji  informacyjnej  związanej z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja odbędzie się podczas  wydarzenia pn. „Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki  Parafialno-Gminne w Jakubowie ” na terenie sołectwa Jakubów, gm. Jakubów.

Accessibility