Wójt Gminy Jakubów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie

serdecznie zapraszają 27 sierpnia (niedziela) do udziału w akcji  informacyjnej  związanej z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja odbędzie się podczas  wydarzenia pn. „Dożynki  Parafialno-Gminne na Mazowszu” na terenie sołectwa Wiśniew, gm. Jakubów.

logo funduszu sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości
Accessibility