plakat z tekstem: Gmina Jakubów zaprasza mieszkańców do udziału w międzypokoleniowych warsztatach z gry na instrumentach muzycznych realizowanych w ramach projektu pn. „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”. Planowany okres realizacji: wrzesień 2022 – kwiecień 2024 (20 miesięcy: 2h warsztatów/4 razy w miesiącu. Łącznie: 80 spotkań, 160h warsztatów); Ramowy program warsztatów: 1. Nauka i ćwiczenia gry na instrumencie 2. Ćwiczenia oddechowe; 3. Ćwiczenia rozgrywające; 4. Ćwiczenia intonacyjne; 5. Praca nad wybranymi utworami:  muzyka patriotyczna/narodowa;  kolędy i pieśni wielkanocne;  pieśni kościelne;  pieśni ludowe: polskie i islandzkie;  pieśni z repertuaru kultury mniejszości etnicznych i narodowych. Liczba miejsc: jest ograniczona i wynosi: 20 uczestników, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod nr tel. 25 758 20 41.

Gmina Jakubów zaprasza mieszkańców do udziału w międzypokoleniowych warsztatach z gry na instrumentach muzycznych realizowanych w ramach projektu pn. „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”.

Planowany okres realizacji:
wrzesień 2022 – kwiecień 2024 (20 miesięcy: 2h warsztatów/4 razy w miesiącu. Łącznie: 80 spotkań, 160h warsztatów);

Ramowy program warsztatów:
1. Nauka i ćwiczenia gry na instrumencie
2. Ćwiczenia oddechowe;
3. Ćwiczenia rozgrywające;
4. Ćwiczenia intonacyjne;
5. Praca nad wybranymi utworami:

  • muzyka patriotyczna/narodowa;
  • kolędy i pieśni wielkanocne;
  • pieśni kościelne;
  • pieśni ludowe: polskie i islandzkie;
  • pieśni z repertuaru kultury mniejszości etnicznych i narodowych.

Liczba miejsc: jest ograniczona i wynosi: 20 uczestników, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia pod nr tel. 25 758 20 41.

Accessibility