Rodzice z dziećmi idący trzymając się za ręce.

Od 1 października 2020 r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.).

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać w punkcie obsługi interesanta na parterze budynku Urzędu Gminy lub pobrać  klikając w poniższy link:

Pobierz formularz

 

Accessibility