W dniu 17 czerwca 2018 roku, po raz pierwszy w miejscowości Ludwinów miały miejsce zawody sportowo-pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – dh Rafała Królaka, uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał – Z-ca Wójta Gminy Jakubów Bogusław Dziedzic.

Na zawodach obecni byli także Radni Gminy Jakubów z Przewodniczącym Rady Gminy Jakubów – Krzysztofem Domańskim, Sołtysi, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jakubowie – dh Ryszard Parol, przedstawiciele prasy lokalnej oraz licznie zgromadzona widownia.

W zawodach udział wzięło sześć męskich drużyn OSP, oraz cztery drużyny MDP. Głównym celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu.

Zawody zostały rozegrane w trzech konkurencjach: biegi sztafetowe z przeszkodami, ćwiczenia bojowe oraz jako oddzielna konkurencja – musztra.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w składzie: bryg. Artur Zalewski, st. sekc. Paweł Łukasiak, sekc. Andrzej Żbik oraz ogn. Paweł Pluta.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Łaziska
2. OSP Mistów
3. OSP Ludwinów

4. OSP Wiśniew
5. OSP Jakubów
6. OSP Jędrzejów Nowy

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( w wieku 12-16 lat):
1. MDP – OSP Mistów
2. MDP – OSP Łaziska
3. MDP – OSP Jakubów (drużyna męska)
4. MDP – OSP Jakubów (drużyna żeńska)

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii MUSZTRA:

Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
I. OSP Łaziska
II. OSP Wiśniew
II. OSP Jędrzejów Nowy
III. OSP Jakubów
IV. OSP Mistów
V. OSP Ludwinów

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( w wieku 12-16 lat):
1. MDP Łaziska
2. MDP Mistów
3. MDP Jakubów (drużyna męska)
4. MDP Jakubów (drużyna żeńska)

Zawody odbyły się w przyjacielskiej i sportowej atmosferze, w promieniach czerwcowego słońca w obecności wielu kibiców oraz sympatyków pożarnictwa, szczególnie tych najmłodszych.

Uwieńczeniem zaciętych zmagań było wręczenie uczestniczącym drużynom pucharów, nagród pieniężnych, medali, dyplomów oraz nagród rzeczowych.

Opracowała:
Monika Michalczyk

Accessibility