plakat z dziecmi i tekstem Zespół Niepublicznych Specjalnych Plecówek Oświatowych „Możesz więcej” zaprasza

Zespół Niepublicznych Specjalnych Plecówek Oświatowych „Możesz więcej” zaprasza dzieci / młodzież z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność sprzężona) do: przedszkola / zespołu rewalidacyjno-wychowawczego / szkoły podstawowej / szkoły przysposabiającej do pracy.

Accessibility