logo modr zólto zielone

W związku z rozpoczętą 15 marca 2021 r. kampanią składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje o obowiązujących zmianach:

  1. ARiMR nie wysyła wniosków w wersji papierowej
  2. Brak możliwości złożenia oświadczenia o braku zmian
  3. Każdy wniosek, bez względu na powierzchnię musi mieć rozpisane uprawy
  4. Wszystkie wnioski muszą być złożone w formie elektronicznej za pomocą aplikacji e-Wniosek

W związku z tym osoby zgłaszające się do MODR celem wypełnienia wniosku, które nie posiadają konta umożliwiającego zalogowanie się do aplikacji proszone są podanie numeru konta bankowego  i kwotę ostatniego wpływu z ARiMR z 2020 roku.

Doradca MODR pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Jakubowie w poniedziałki w godz.8-16  w Sali Muzycznej- wejście od szczytu budynku (strona wschodnia)

Wszelkie informacje pod nr tel. 604 782 312 lub 723 435 702

Jolanta Sadoch-Krusiewicz
Główny doradca rolnośrodowiskowy

staminol ultra male enhancement shark cage pills erection natural pills for erectile dysfunction over the counter other slidenfil pills other thn viagra male enhancing pills erection growth male erection pills cvs huge mule xl male enhancement support extenze maximum strength male enhancement 30ct reviews is watermelon a male enhancement can core work help with sexual performance did oprah endorsed weight loss gummies lipro diet pills results what pill can make you lose weight fast does collagen really help you lose weight all 5 sharks invest diet pills metabolic life diet pills did anthony anderson have surgery to lose weight is total keno fuel diet pills safe for diabetics how to increase blood pressure with medication excedrine migraine with blood pressure medication reddit blood pressure medication hepizine blood pressure medication proven ways to lower your blood pressure without medication high blood pressure medications for diabetics cardiovascular disease treatment blood pressure can cold medications elevated blood pressure side effects blood pressure medication coversyl sildenafil drug interactions blood pressure 2 cbd products best full spectrum cbd oil for anxiety and sleep cbd gummies anxiety cbd oil for child with anxiety cbd oil no thc pain liberty cbd gummy cbd for bone on bone knee pain richardson delta 9 gummies cbd american shaman of east richardson condor cbd gummies para agrandar el miembro rpm products cbd why are more people using cbd products now cbd gummy doses
Accessibility