grafika przedstawiająca mężczyzne i czerwony samochód

Szanowni Państwo,

od dnia 4 lipca 2022 r. rejestracja/przerejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3, możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty online https: //bezkolejki.eu/spminskmaz/lub telefonicznie pod numerem 25 759 87 16 .

Jeśli nie umówisz się na wizytę nie będziemy mogli Cię obsłużyć!

W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Rezerwacja przez Internet  

Rezerwując wizytę,  wybierz odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznacz miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól i wybraniu przycisku “rezerwuj wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Otrzymasz 6 – cyfrowy kod, który należy zachować do weryfikacji wizyty.

W dniu wizyty przyjdź  do urzędu 10 min. przed planowaną wizytą, pobierz bilet wpisując 6 – cyfrowy kod na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

W celu sprawnej obsługi przyjdź jeżeli to możliwe z wypełnionym wnioskiem. Odpowiednie formularze można pobrać z naszej strony internetowej http://bip.powiatminski.pl/strona-252-wydzial_komunikacji_i_transportu.html

Udaj się na poczekalnię i oczekuj na wezwanie przydzielonego numeru, który zostanie wyświetlony na monitorze (dodatkowo numer zostanie wywołany przez głośnik)

Przy rezerwacji wizyty musisz podać adres email. Dane zbierane są w celu weryfikacji rezerwacji terminu wizyty (dane nie są przekazywane innym podmiotom). Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia skorzystanie z niniejszej usługi.

Jeżeli rezygnujesz z wizyty odwołaj ją, aby ktoś inny mógł z niej skorzystać.

clinically tested male enhancement pills prolong male enhancement results how to treat psychogenic erectile dysfunction spark male enhancement pills vitamin for male enhancement cirnix rx male enhancement disadvantages of male enhancement pills male enhancement savage grow plus penis enlargement pills review what is fast flow male enhancement ibs and diet pills is purefit keto pill safe to take watch shark tank diet pill episode best factor diet pills yellow devils ephedra diet pills were keto pills on shark tank popular blood pressure medications in usa what reduces blood pressure without medication when should you hold blood pressure medication chia seeds and blood pressure medication blood pressure medication allergy symptoms blood pressure and ed medication does high blood pressure pills make you tired blood pressure drugs that cause retrograde ejaculation blood pressure pills prescription what are the best blood pressure medications blood pressure medication decreased libido best time to take your blood pressure medication dr oz cbd gummies full body benefits of cbd in skin care cbd studies on pain relief how much money can you make selling cbd products online cbd products taxed in pa does cbd have any proven health benefits pet cbd products near me how to start a cbd product line cbd sleep drops holland and barrett max relief cbd gummy bears cbd companies that offer several products health benefits of cbd oil vs hemp oil
Accessibility