Sejmik mazowsza pomaga regionowi siedleckiemu i powiatowi mińskiemu

LIV sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu  28 marca 2023 r.,  obfitowała w przyznanie wielomilionowych dofinansowań z programów wsparcia   Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację  inwestycji  m.in. dla mazowieckich gmin i powiatów.

Podjętymi na sesji uchwałami Sejmik Województwa Mazowieckiego  udzielił Gminie Jakubów dotacji na realizację zadań na  łączną kwotę   4  040 000 zł., tj.:

  1. Uchwałą nr 48/23 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa,  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Jakubów 4 000 000 zł dotacji celowej na  przebudowę i remonty dróg gminnych oraz modernizację świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie gminy Jakubów;
  2. Uchwałą nr 45/23 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Jakubów  40 000 zł na realizację zadań:
  • „Budowa oświetlenia ulicznego w Brzozówce, gm. Jakubów”;
  • „Jakubów Zakup namiotów plenerowych dla Sołectwa Józefin, gm. Jakubów”;
  • „Budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w Szczytniku, gmina Jakubów” ;
  • „Budowa placu zabaw z wiatą i ogrodzeniem placu przy świetlicy wiejskiej
    w Wiśniewie, gmina Jakubów”;

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego za przyznanie kolejnych środków finansowych na  realizację inwestycji  wspierających rozwój naszej gminy.

napis Mazowsze dla sołectw
Accessibility