Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - grafika poglądowa

Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Jakubów otrzymaliśmy środki w wysokości 27 823,34 zł, które pozwolą objąć pomocą w formie usług asystenta: 1 osobę z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w wymiarze 428 godzin rocznie oraz 1 dziecko w wieku do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze 214 godzin rocznie. Usługa świadczona będzie przez okres trwania Programu tj. do 31.12.2023 r.

Za realizację usługi asystencji osobistej uczestnicy nie ponoszą odpłatności.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, które zamieszczone zostały na stronie

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

oraz do kontaktu osobistego lub telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jakubowie (tel. 25 757-91-64 ). Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 kwietnia 2023 roku.

Accessibility