Informacja o bezpłatnej kastracji i znakowaniu zwierząt prowadzonej przez Gminę Jakubów wspólnie z Fundacją Zwierz. Program będzie prowadzony od 4.05.2022 do 31.10.2022 r.

Informacja o bezpłatnej kastracji i znakowaniu zwierząt prowadzonej przez Gminę Jakubów wspólnie z Fundacją Zwierz. Program będzie prowadzony od 4.05.2022 do 31.10.2022 r.

Accessibility