4 marca 2021 roku Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego odwiedziła Koła Gospodyń Wiejskich z Mistowa oraz Kamyki z Kamionki.
Celem wizyty było przekazanie kołom sprzętu gospodarstwa domowego.
KGW Kamionka na kwotę 5000,00 zł otrzymało taboret gazowy, garnki, grill, maszynkę do mielenia mięsa, naczynia kuchenne. KGW Mistów przyjęło elektryczną patelnię za kwotę 4800,00 zł.
Koła Gospodyń w 2020 roku otrzymały te dotacje ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu; Obszar; ,,Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych’’: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
Od zainteresowanych Pani Marszałek otrzymała podziękowania za przyznane dofinansowania, które zdecydowanie przyczynią się do lepszego funkcjonowania i realizacji statutowych celów kół oraz całych lokalnych społeczności.
test troxin male enhancement does lecithin help with erectile dysfunction can viagra help you have multiple orgasmss sexual enhancement pills sold at walmart how treat erectile dysfunction naturally how long does it take to cure erectile dysfunction best plastic surgery male enhancement crazy rhino male enhancement pill rhino male enhancement oil does weight loss cure erectile dysfunction premature ejaculation cure through yoga supplements spiked with viagra anti androgen pills male libido does viagra help with ed how to lose weight and tone how to best use diet pills release diet pills review is there a birth control that makes you lose weight what do i need to lose weight and gain muscle how to take keto tonic pills how to get high blood pressure medication what drugs causes blood pressure to rise what is the best safest high blood pressure medication exceeding migraine and high blood pressure medication can blood pressure medication stop working is it safe to walk while on blood pressure medication common heart and blood pressure medications brand names blood pressure medication preparation h and high blood pressure drugs drugs for high blood pressure in nigeria twin elements cbd gummies for ed does cbd or thc help with anxiety are cbd gummies safe for children wyld cbd cbg gummies review cbd products levels how long does it take cbd gummies to work how does cbd oil reduce pain wyld cbd gummies thc free cbd gummies in oregon cbd dmso frankincense pain relief gel 3 0z
Accessibility