4 marca 2021 roku Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego odwiedziła Koła Gospodyń Wiejskich z Mistowa oraz Kamyki z Kamionki.
Celem wizyty było przekazanie kołom sprzętu gospodarstwa domowego.
KGW Kamionka na kwotę 5000,00 zł otrzymało taboret gazowy, garnki, grill, maszynkę do mielenia mięsa, naczynia kuchenne. KGW Mistów przyjęło elektryczną patelnię za kwotę 4800,00 zł.
Koła Gospodyń w 2020 roku otrzymały te dotacje ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu; Obszar; ,,Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych’’: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
Od zainteresowanych Pani Marszałek otrzymała podziękowania za przyznane dofinansowania, które zdecydowanie przyczynią się do lepszego funkcjonowania i realizacji statutowych celów kół oraz całych lokalnych społeczności.
Accessibility