NA ZDJĘCIACH WIDAĆ PRZEDSTAWICIELI kgw I osp PODPISUJĄCYCH DOKUMENTY I POZUJĄCYCH DO ZDJĘĆ

Wsparcie województwa dla KGW I OSP

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku, zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych’’ zadanie pn. ,,Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie’’.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów przygotowują warzywa do kiszenia.

Warsztaty Kulinarne dla KGW

W Gminie Jakubów dobyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej pn ,,Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – kiszonki warzywne’’.

sc 100 pill viagra how can i use vigrx plus studies on premature ejaculation disparity in sex drive sex drive com man suddenly lost sex drive alpha male enhancement pill depression affect sex drive prozac sex drive male does saw palmetto help sex drive recently went vegan and sex drive went up sex drive in zurich switzerland does estrogen boost sex drive why premature ejaculation happens does peppermint boost sex drive how much is it for a penis enlargement penis injection enlargement seattle can i take vigrx plus and l arginine why do men lose sex drive can psoriasis affect your sex drive husband lack of sex drive during pregnancy liquid honey viagra side effects cbd gummy cbd gummies to aid sleep alliance hemp co delta 8 gummies sun state hemp gummies uk dangers of cbd gummies cbd for running pain relief cbd gummies palm springs cbd for nerve pain in neck spinal gold bees cbd gummies for sale do cbd gummies reduce blood sugar do cbd gummies affect birth control are hemp gummie bears illegal cbd oil for inflammatory pain dosage cbd oil anxiety attacks should i use cbd oil or topical for pain does cbd work for chronic pain buy cbd for anxiety uk little blue gummies cbd ed
Accessibility