NA ZDJĘCIACH WIDAĆ PRZEDSTAWICIELI kgw I osp PODPISUJĄCYCH DOKUMENTY I POZUJĄCYCH DO ZDJĘĆ

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku, zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze ,,Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych’’ zadanie pn. ,,Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie’’.

26 września 2022 roku w gminie Latowicz w miejscowości Stawek w ,,Kulturalnej Stodole’’, odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, członkiń Zarządu Województwa Mazowieckiego: Pani Janiny Ewy Orzełowskiej i Pani Elżbiety Lanc, na zadania wskazane i złożone we wnioskach przez KGW w kwietniu 2022 roku.

Realizacja zadań odbędzie się do końca listopada 2022 roku. Dwanaście kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Jakubów otrzymało dofinansowania w kwotach po 7000,00zł, co dało łączną kwotę 84 000zł.

Jednocześnie ochotnicze straże pożarne mogły aplikować o środki z budżetu województwa. Cztery straże z terenu Gminy Jakubów złożyły wnioski i otrzymały dofinansowanie po 7000,00 a są to: OSP Wiśniew, OSP Jędrzejów Nowy, OSP Mistów i OSP Ludwinów.

Accessibility